مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

اخذ گواهینامه مرکز آموزشی همکار از سازمان ملی استاندارد

اخذ گواهینامه مرکز آموزشی همکار از سازمان ملی استاندارد شرکت آزمون دانا پلاستیک با سابقه درخشان در زمینه آموزش و مهارت آموزی در صنعت پلیمر موفق به اخذ گواهینامه مراکز آموزشی همکار از سازمان ملی استاندارد گردید. از جمله فعالیتهای آموزشی این مجموعه می توان به: آموزش مبانی کنترل کیفیت پلیمر ها تشریح مبانی استاندارد…

جزئيات

دوره آموزشی کارشناسان آب و خاک کشور

دوره آموزشی “آشنایی با استانداردهای لوازم و تجهیزات سامانه های نوین آبیاری” طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ در معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمد شهر کرج برگزار شد. این دوره با نظارت مرکز آموزش معاونت آب و خاک و توسط شرکت ازمون دانا پلاستیک برگزار گردید.

جزئيات