تجهیزات آبیاری قطره ای

 1. قطره چکان خود تنظیم
 2. قطره چکان غیر خود تنظیم
 3. نوار آبیاری قطره ای
 4. لوله قطره چکان دار خود تنظیم و غیر خودتنظیم
 5. اتصالات آبیاری قطره ای

سایر تجهیزات آبیاری

 1. لوله تاشو پلی اتیلن و پی وی سی ساده و تقویت شده
 2. شیرالات توپی، دروازه ای، کنترل، یک طرفه
 3. شیر خودکار فلزی و پلیمری
 4. شیر انشعاب
 5. فیلترها و صافی ها
 6. شیلنگ سم پاش
 7. ژیوممبرین با جنس های مختلف
 8. رایزر، اتصال TF، کمربند
 9. لوله اتصالات از نوع اتصال سریع (quick coupling pipes)

آزمون ها:

آزمون های اندازه گیری دبی، تحمل فشار هیدرولیک، یکنواختی آب دهی، تابعیت دبی از فشاردوام، جنس، مقاومت به فرابنفش، توان قطره چکان، افت فشار