شیرآلات پلیمری

آزمون های شیرآلات پلیمری با جنس های مختلف برای کاربرد های کشاورزی، آبرسانی و گازرسانی

  1. شیرالات توپی
  2. شیرالات دروازه ای
  3. شیرهای یک طرفه
  4. شیرهای ۹۰ درجه
  5. شیرهای فلکه ای
  6. شیرهای انشعاب آبیاری قطره ای
  7. شیر اتصال سریع (خودکار)

آزمون ها:

دوام، گشتاور بستن، فشار هیدرواستاتیک، نشتی ساقه و نشیمنگاه، تعیین جنس، افت فشار، مقاومت به فرابنفش، مقاومت به افزایش گشتاور، مقاومت در برابر افزایش فشار، ابعاد، درصد دوده