ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت و چند روزه به صورت تئوری و عملی با مدرسین با تجربه و اساتید دانشگاه
ارائه دوره های آموزشی عملی جوشکاری لوله اتصالات پلی اتیلن
آموزش مسوولین کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه به صورت جامع بلند مدت با انجام تمامی آزمون ها توسط کاراموز تا رسیدن به سطح لازم برای انجام آزمون ها به طور مستقل