• آزمون، آنالیز معکوس، تعیین ماهیت، صدور گواهی کیفیت
  • بازرسی  (گواهی بازرسی INSO)
  • پژوهش
  • آموزش
  • دانش فنی
  • واحد فنی مهندسی وزارت صنایع
  • محصولات نانوکربن، نانوگرافیت، گرافن، گرافن اکساید، کامپوزیت های پلیمری رسانا و AntiUV
  • ساخت تجهیزات: دستگاه دوام شیرالات، دستگاه  افت فشار شیرالات اتصالات، دستگاه خمش اتصال