فروش اگی پال با تاریخ تولید اردیبهشت ۹۷ و انقضای ۹۹ (تماس با خانم مهندس اسلامی از طریق شماره های شرکت)
Buy Igepal for ESCR Test
فروش انواع نانو لوله کربنی چند دیواره معمولی، کربوکسیله و هیدروکسیل (تماس مهندس الهام نیا ۰۹۱۹۵۳۱۸۰۸۸)
Buy Multiwalled Carbon Nanotube/ Buy MWCNT/ buy CNT hydroxyl, carboxyl
فروش گرافن و گرافن اکساید (تماس مهندس الهام نیا ۰۹۱۹۵۳۱۸۰۸۸)
Buy graphene / buy graphene oxide
دستگاه آزمون خمش اتصالات مکانیکی (ارسال درخواست کتبی از طریق نمابر)
دستگاه افت فشار اتصالات و شیرالات (ارسال درخواست کتبی از طریق نمابر)