خدمات به دانشجویان، پژوهشگران و دانشگاه ها

  • انجام آزمون های مکانیکی پلیمرها (کشش، ضربه، خمش، فشار و ….)
  • انجام آزمون های حرارتی (HDT, VICAT, DSC, OIT, Ageing, ….)
  • اندازه گیری خواص فیزیکی (density, hardness, abrasion, dimensions, MFI, dispersion, …)
  • اندازه گیری خواص الکتریکی (رسانایی و مقاومت الکتریکی پلیمرها و کامپوزیت ها)
  • تولید و فروش در مقیاس تجاری گرافن، گرافن اکساید، نانوگرافیت، گرافیت انبساط یافته، پلی آنیلین
  • اختلاط، قالب گیری و تهیه آزمونه های پلاستیکی
  • نمونه سازی لاستیک: ریومتری لاستیک، اختلاط با غلطک، بنبوری