برای آنالیز معکوس، شناسایی پایه پلیمری، تعیین فرمولاسیون قطعات، روش های ساخت و …. می توانید به آزمون دانا پلاستیک مراجعه کنید. تیم تخصصی آنالیز و مهندسی معکوس ما بسته به شرایط قطعه و اهداف متقاضی، بهترین پیشنهاد را ارائه می نماید. چه بسا در مواردی این پیشنهاد عدم پذیرش یا انجام آنالیز معکوس می باشد چرا که امکان تولید آن در کشور وجود نداشته یا توجیه اقتصادی ندارد.

پس از آنالیز معکوس، تا حد امکان گریدهای متناظر تولید داخل به متقاضی معرفی می گردد.

امکان عقد قرارداد مشاوره از انتخاب مواد اولیه تا ساخت و تولید قطعه وجود دارد.

  • آنالیز معکوس
  • تعیین ماهیت
  • مهندس معکوس