رسانایی و مقاومت الکتریکی پلیمرها

آزمون رسانایی پلیمرها در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با دقیق ترین و به‌روزترین دستگاه ها باتوجه به استانداردهای مربوطه قابل انجام می‌باشد.

مقاومت یا رسانایی یک نمونه یا یک خازن از طریق اندازه‌گیری جریان یا افت ولتاژ در شرایط مشخص شده انجام می‌شود.

اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی مواد جامد

طبق استانداردهای لازم این آزمون ، برای اندازه گیری رسانایی مواد جامد ، دو روش متداول وجود دارد. یکی روش ۲-نقطه‌ای و دیگری روش ۴-نقطه‌ای.

در روش دو نقطه‌ای مواد بین دو الکترود مسی قرارداده شده و یک جریان مستقیم توسط منبع تولید جریان به الکترودها اعمال می‌شود. اختلاف پتانسیل بوجود آمده توسط همان دستگاه اندازه گیری شده و بنابراین میزان رسانایی بدست می‌آید.

اما در روش ۴-نقطه‌ای بعد از اعمال جریالن توسط منبع تغذیه ، اختلاف پتانسیل بوجود آمده توسط دستگاه مولتی متر اندازه گیری می‌شود. مزیت روش ۴-نقطه‌ای آنست که مقاومت تماسی بین الکترودها و مواد ازبین رفته و رسانایی الکتریکی دقیق‌تر اندازه گیری می‌شود.

اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی پودر

برای اندازه‌گیری رسانایی پودرها به روش ۴-نقطه‌ای حدود ۰٫۳ گرم ازهر نمونه وزن شده و درون یک لوله پلی کربناتی که دوسر آن الکترودهای مسی آبکاری شده با طلا قرار دارد ،ریخته می‌شود. سپس لوله برای اعمال فشار جهت فشرده سازی پودر زیر پرس قرار می‌گیرد. سپس جریان مستقیم توسط منبع تغذیه به دوسر الکترودهای مسی ، اعمال میگردد. بااعمال فشار حدود ۲۰ بار، اختلاف پتانسیل بین دو سر الکترودهای مسی از مولتی متر خوانده می‌شود. اندازه گیری رسانایی هرنمونه پودر سه بار انجام میگیرد. شکل زیر طریقه اندازه گیری رسانایی پودر به روش ۴-نقطه ای را نشان می‌دهد.

آزمون مقاومت و رسانایی الکتریکی پودرها با اعمال فشار

اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی کامپوزیت‌های پلیمری درون حلال

نمونه‌ای Uشکل از کامپوزیت به شکل طرح نمونه ، تهیه شده و درون حلال غوطه‌ور می‌گردد. سپس به دوسر نمونه الکترودها وصل شده و توسط منبع جریان به آن اختلاف پتانسیل و جریان مستقیم اعمال می‌شود. سپس اختلاف پتانسیل توسط دستگاه مولتی متر در دو سر نمونه اندازه گیری می‌شود. میزان تغییرات ولتاژ و آمپراژ با زمان یادداشت میگردد.

الکترومتر(برای رسانایی‌های پایین‌تر از ۶-۱۰)

الکترومتر
الکترومتر برای رسانایی کمتر

مولتی متر (برای رسانایی‌های بالاتر از ۶-۱۰)

مولتی‌متر