لاستیکی
آزمون کشش مفصل مخابراتی
تست استحکام کششی مفصل مخابراتی

لاستیکی

آزمون کشش

آزمون کشش ، یکی از آزمون‌های مخرب است. که نمونه تحت نیروی کششی تک بعدی تا نقطه شکست قرار می‌گیرد. واین درحالیست که ازدیاد طول نیز به صورت همزمان با نیروی اعمالی (باراعمالی ) ثبت میشود. نتایج حاصل از آزمون به طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان میدهد ، بکار می‌رود.

انجام آزمون های کنترل کیفیت قطعات لاستیکی با استفاده از دقیق ترین و به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک امکان پذیر است.

  • سختی
  • مانایی فشاری ( در دمای منفی ودمای بالا )
  • خواص کششی
  • پیرسازی
  • تغییر حجم

آزمون کشش بدون محدودیت د ر ضخامت ، سایز و جنس

» ادامه مطلب