انواع اتصالات کاربردهای آبرسانی، گازرسانی و فاضلاب یا صنعتی

 1. اتصالات جوشی ( زانویی، رابط، فلنج و …)
 2. اتصالات الکتروفیوژنی ( کوپلر، کمربند و … )
 3. اتصالات لوله های دو جداره فاضلابی
 4. اتصالات مکانیکی، رزوه ای و پیچی
 5. اتصالات فلزی لوله های چندلایه
 6. اتصالات چسبی و درزگیردار پی وی سی
 7. اتصالات سایر سامانه های لوله گذاری پلیمری

آزمون ها

اتصالات جوشی و الکتروفیوژنی

 • کنترل ابعادی
 • دانسیته
 • میزان دوده
 • پخش دوده
 • پایداری حرارتی
 • کشش محل جوش
 • فشار هیدرواستاتیک ۲۰ درجه و ۸۰ درجه در ۱۰۰، ۱۶۵ و ۱۰۰۰ ساعت با ارئه نمودار فشار بر حسب زمان و دما
 • مقاومت هم چسبی و ناهم چسبی اتصالات الکتروفیوژنی
 • لهیدگی اتصالات الکتروفیوژنی
 • آزمون های کارایی سامانه

اتصالات مکانیکی وپیچی:

 • کنترل ابعادی
 • خمش
 • گشتاور
 • بیرون آمدن
 • فشار هیدرواستاتیک
 • فشار منفی (خلا)
 • فشار هیدرواستاتیک ۲۰ درجه و ۸۰ درجه در ۱۰۰، ۱۶۵ و ۱۰۰۰ ساعت با ارئه نمودار فشار بر حسب زمان و دما
 • آزمون های کارایی سامانه

اتصالات فلزی:

 • کنترل ابعادی
 • خمش
 • بیرون آمدن
 • فشار هیدرواستاتیک
 • فشار منفی (خلا)
 • تعیین جنس فلز
 • خوردگی فلز
 • فشار هیدرواستاتیک ۲۰ درجه و ۸۰ درجه در ۱۰۰، ۱۶۵ و ۱۰۰۰ ساعت با ارئه نمودار فشار بر حسب زمان و دما
 • آزمون های کارایی سامانه

اتصالات پی وی سی (چسبی و درزگیردار):

 • کنترل ابعادی
 • درصد رزین و فیلر
 • چگالی
 • سفتی حلقوی
 • انعطاف پذیری حلقوی
 • اثرات حرارت دهی
 • آب بندی
 • هوا بندی
 • آزمون های کارایی سامانه

لازم به ذکر است که در تمامی مراحل اتصالات ، آزمون های مورد نیاز استاندارد ، اندازه‌گیری و بازرسی مطابق طرح کنترل کیفیت آزمون دانا پلاستیک به شکل موثری انجام می‌شود.