آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با تجهیزات کامل آمادگی انجام آزمون ها مربوط به رزین های پلیمری مطابق با استاندارد های بین المللی را دارد.

از جمله آزمون های کنترل کیفیت رزین ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ویسکوزیته
 • ژل تایم
 • خواص کششی
 • خواص خمشی
 • سختی
 • دمای انتقال شیشه
 • عمر مفید
 • دمای تغییر شکل تحت بار خمشی (HDT)
 • پیک اگزوترم
 • عدد اسیدی
 • درصد مواد جامد
 • درصد مونومر استایرن
 • جمع شدگی
 • طول عمر مفید
 • زمان پخت

کلیه آزمونهای فوق در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با تجهیزات دقیق و به روز قابل انجام می باشد.