رسانایی و مقاومت الکتریکی پلیمرها

آزمون رسانایی پلیمر ها در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با دقیق ترین و به روز ترین دستگاه ها قابل انجام می باشد.