رسانایی و مقاومت الکتریکی پلیمرها

آزمون رسانایی پلیمرها در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با دقیق ترین و به‌روزترین دستگاه ها باتوجه به استانداردهای مربوطه قابل انجام می‌باشد.