لاستیکی

لاستیکی

انجام آزمون های کنترل کیفیت قطعات لاستیکی با استفاده از دقیق ترین و به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک امکان پذیر است.

  • سختی
  • مانایی فشاری ( در دمای منفی ودمای بالا )
  • خواص کششی
  • پیرسازی
  • تغییر حجم