پوشش

آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با تجهیزات کامل آمادگی انجام آزمون ها مربوط به پوشش های لوله فولادی و  رزین های پلیمری مطابق با استاندارد های بین المللی را دارد.

آزمون های کنترل کیفیت پوشش لوله های فولادی:

Thickness-

Holiday detection-

Pull-off-

conductivity resistance-

Indentation Resistance-

Flexibility-

Impact resistance-

-Peel strength ( 23ºC & 80ºC )

Hot water immersion-

Degree of cure of the epoxy-

Cathodic disbonment-

آزمون های کنترل کیفیت گرانول پلی اتیلن پوشش لوله های فولادی:

 • دانسیته
 • درصد وزنی دوده
 • پراکنش دوده
 • شاخص جریان مذاب (MFI)
 • پایداری حرارتی (OIT)
 • دمای ذوب (DSC)
 • سختی (Shore D)
 • وایکت
 • مقاومت کشش
 • ضربه چارپی
 • مقاومت در برابر تنش و عوامل محیطی (ESCR)
 • مقدار آب
 • مقدار مواد فرار
 • مقاومت اشعه فرابنفش طولانی مدت
 • مقاومت پیری طولاتی مدت

آزمون های کنترل کیفیت چسب پلی اتیلن پوشش لوله های فولادی:

 • دانسیته
 • شاخص جریان مذاب (MFI)
 • پایداری حرارتی (OIT)
 • دمای ذوب (DSC)
 • سختی (Shore D)
 • وایکت
 • مقاومت کششی
 • ضربه چارپی
 • دمای شکنندگی ترد
 • مقدار آب
 • مقدار مواد فرار

آزمون های کنترل کیفیت اپوکسی پوشش لوله های فولادی:

 • دانسیته
 • دمای انتقال شیشه (Tg) (DSC)
 • زمان ژل شدن
 • مقدار مواد فرار
 • مقدار مواد جامد (برای اپوکسی مایع)

کلیه آزمونهای فوق در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با تجهیزات دقیق و به روز قابل انجام می باشد.

درحال مشاهده خانه » آزمون و آنالیز » پوشش لوله های فولادی