ژئوممبرین

 

در آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با کامل ترین و دقیق ترین تجهیزات، انجام آزمون های کنترل کیفیت ژئوممبرین و ژئوتکستایل ها مطابق با استاندارد های GM امکان پذیر است.

آزمون های:

 • ضخامت
 • دانسیته
 • دوده
 • پخش دوده
 • شاخص جریان مذاب (MFI)
 • پایداری حرارتی (OIT)
 • مقاومت به رشد ترک تحت نیرو ( FNCT,NCTL)
 • خواص کششی طولی و عرضی
 • سوراخ شدگی
 • پاره شدگی طولی و عرضی
 • پیرسازی 90 روزه
 • مقاومت به اشعه فرابنفش