شرکت آزمون دانا پلاستیک با بهره‌گیری از آزمایشگاه مجهز مستقل و تیم متخصص، در حوزه های مختلف اعم از اندازه‌گیری، آنالیز، شناسایی و ارزیابی کیفیت مواد اولیه، آمیزه‌ها و قطعات مختلف پلیمری با تیم مدیریتی و هیأت مدیره‌ی خبره و تجارب متنوع صنعتی دانشگاهی  که در زمینه راه‌اندازی آزمایشگاه، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، تولید آمیزه‌های پلیمری، واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تدریس و پژوهش در دانشگاه و صنعت، فرایندهای شکل‌دهی پلیمرها مانند اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی و دورانی، دارای سوابق بیش از یک دهه آمادگی خود را جهت خدمت رسانی اعلام میکند.

خدمات به کارفرمایان

خدمات به شرکت های تولید کننده

خدمات به پتروشیمی ها و تولید گنندگان آمیزه، مستربچ و افزودنی‌های پلیمری