شرکت آزمون دانا پلاستیک با بهره‌گیری از آزمایشگاه مجهز، مستقل و تیم متخصص، در حوزه اندازه‌گیری، آنالیز، شناسایی و ارزیابی کیفیت مواد اولیه، آمیزه‌ها و قطعات مختلف پلیمری فعالیت می‌نماید.

این شرکت از تیم مدیریتی و هیأت مدیره‌ی خبره، با تجارب متنوع صنعتی دانشگاهی بهره می‌برد که در زمینه راه‌اندازی آزمایشگاه، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، تولید آمیزه‌های پلیمری، واردات تجهیزات آزمایشگاهی، تدریس و پژوهش در دانشگاه و صنعت، فرایندهای شکل‌دهی پلیمرها مانند اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی و دورانی، دارای سوابق بیش از یک دهه می باشند.

 

آزمایشگاه شرکت آزمون دانا پلاستیک به عنوان مرجعی برای انجام آزمون، آنالیز، قضاوت در مورد کیفیت و تحلیل نتایج مطابق استانداردهای بیـن‌المللی و ملی ایـران و سایر کشورها نظیر:

JS, DVS, DIN, IEC, EN, ISO, ISIRI, ASTM, BS, GI-GM, INSO, IDS

و روش­های حرفه­ای و مورد درخواست متقاضی، تماما مبتنی بر اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای، در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می‌نماید.

این آزمایشگاه با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار می‌دهند:

  • به کارگیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه‌ جهت اطمینان ازدقت و صحت نتایج.
  • ارایه نتایج در موعد مقرر.
  • بی طرفی در ارایه نتایج و عدم شرکت در فعالیت هایی که موجب به خطر افتادن اعتماد به استقلال و درستکاری گردد.
  • ایجاد انگیزش، ارتقاء سطح مهارت و کارائی کارکنان از طریق آموزش‌های  برنامه‌ریزی­شده و مستمر.
  • توسعه دامنه فعالیت‌ها و افزودن دامنه های جدید، تجهیزات و فضا با استفاده از روش های حرفه ای.
  • ارتباط مناسب با تأمین‌کنندگان و پیمانکاران ذیصلاح‌.
  • بهبود مستمر در مجموعه‌ی فعالیت‌ها و عملکرد‌ آزمایشگاه.
  • پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان.
  • تلاش در ارایه اطلاعات مفید به مشتریان در تفسیر نتایج، رفع مشکلات و یا بهبود خواص و فرایند

 

جهت حصول موارد فوق، آزمایشگاه شرکت آزمون دانا پلاستیک، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد‌ ISO/IEC 17025:2005 طراحی نموده و مدیریت ارشد این آزمایشگاه‌ خود را ملزم و متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم را جهت تحقق اهداف، و برآورده‌سازی الزامات این استاندارد، به کار‌گیری روش‌های اجرایی و بهبود فعالیت‌های آزمایشگاه‌ فراهم آورد.