• آزمون، آنالیز معکوس، تعیین ماهیت، صدور گواهی کیفیت
  • بازرسی
  • پژوهش
  • آموزش
  • دانش فنی
  • محصولات نانوکربن، نانوگرافیت، گرافن، گرافن اکساید، کامپوزیت های پلیمری رسانا و AntiUV
  • ساخت تجهیزات: دستگاه دوام شیرالات، دستگاه  افت فشار شیرالات اتصالات، دستگاه خمش اتصال