خدمات شرکت دانا پلاستیک

۱.هوازدگی زنون

۲.آنالیز پلیمر

۳.مقاومت UV

۴.آزمون لوله های پلی اتیلن

۵.عبور پذیری بخار آب

۶.OTR , WVTR

۷.قطعات خودرو

۸.قطعات لاستیکی