– فروش اگی پال خالص با قیمت بسیار مناسب در بسته بندی های یک لیتری

این اگی پال خالص بوده و توسط شرکت آزمون دانا پلاستیک به علت مصرف بالا در آزمون ها در حجم بالا خریداری شده است.
برای انجام آزمون مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از تنش و عوامل محیطی (ESCR) باید اگی پال خالص با آب مقطر رقیق شود تا محلول ۵۰ درصد یا ۱۰ درصد حاصل شود.
کیفیت و خلوص اگی پال در تکرارپذیری آزمون  ESCR  بسیار حایز اهمیت بوده و شرکت آزمون دانا پلاستیک با توجه به ابهام در منابع تامین این ماده، خود مستقیما از منابع اروپایی این ماده را خریداری نموده است و برای همبستگی بهتر بین آزمایشگاه ها اقدام به توزیع این ماده نموده است. مشخصات و آنالیز این ماده نیز در صورت درخواست مشتری، ارائه خواهد شد.
قیمت ارایه شده برای اگی پال خالص می باشد.
(هماهنگی با  بخش پذیرش – داخلی ۱۰۱ )
Buy Igepal for ESCR Test

-فروش انواع نانو لوله کربنی چند دیواره معمولی، کربوکسیله و هیدروکسیل

(هماهنگی با آقای مهندس خوشنود – ۰۹۳۸۷۴۳۳۶۸۴)
Buy Multiwalled Carbon Nanotube/ Buy MWCNT/ buy CNT hydroxyl, carboxyl

فروش گرافن و گرافن اکساید

(هماهنگی با آقای مهندس خوشنود – ۰۹۳۸۷۴۳۳۶۸۴)
Buy graphene / buy graphene oxide

ساخت دستگاه آزمون خمش اتصالات مکانیکی (ارسال درخواست کتبی از طریق نمابر یا تلگرام شرکت  )

ساخت دستگاه افت فشار اتصالات و شیرالات (ارسال درخواست کتبی از طریق نمابر یا تلگرام شرکت )