– فروش اگی پال، تاریخ تولید اردیبهشت ماه 97 – تاریخ انقضای 99
(هماهنگی با  بخش پذیرش)
Buy Igepal for ESCR Test
-فروش انواع نانو لوله کربنی چند دیواره معمولی، کربوکسیله و هیدروکسیل
(هماهنگی با آقای مهندس خوشنود 09387433684)
Buy Multiwalled Carbon Nanotube/ Buy MWCNT/ buy CNT hydroxyl, carboxyl
فروش گرافن و گرافن اکساید
(هماهنگی با آقای مهندس خوشنود 09387433684)
Buy graphene / buy graphene oxide
ساخت دستگاه آزمون خمش اتصالات مکانیکی (ارسال درخواست کتبی از طریق نمابر – تلگرام )
ساخت دستگاه افت فشار اتصالات و شیرالات (ارسال درخواست کتبی از طریق نمابر – تلگرام )