گواهی ها و تاییدیه ها

 1. آزمایشگاه همکار و تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران در بیش از ۱۵۰ محصول از سال ۱۳۹۰
 2. دارای گواهی ایزو ۱۷۰۲۵  از سال ۱۳۹۳ و معتبر تا سال ۱۴۰۱ در بیش از ۱۰۰ آزمون
 3. دارای تایید صلاحیت بازرسی کشوری و استان تهران
 4. مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد
 5. آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو (تاییدیه بهداشتی پلیمرها)
 6. آزمایشگاه همکار و تایید صلاحیت شده وزارت جهاد کشاورزی معاونت آب و خاک
 7. آزمایشگاه همکار و تایید صلاحیت شده شرکت ملی گاز ایران
 8. آزمایشگاه همکار شرکت ملی نفت
 9.  آزمایشگاه معتمد شرکت ارتباطات زیر ساخت
 10. آزمایشگاه معتمد شرکت مخابرات ایران و شرکت های وابسته
 11. آزمایشگاه معتمد مرکز تحقیقات مسکن
 12. آزمایشگاه همکار شرکت های آب و فاضلاب
 13. عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
 14. دارای پروانه بهره برداری واحد فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت