نوار سرجوش

 

آزمایشگاه آزمون دانا پلاستیک با تجهیزات کامل آمادگی انجام آزمون ها مربوط به نوارهای سرجوش لوله های فولادی مطابق با استاندارد های بین المللی را دارد.

 

از جمله آزمون های کنترل کیفیت نوارهای سرجوش لوله های فولادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

Thickness-

Holiday detection-

Indentation Resistance-

Impact resistance-

 Peel strength layer to layer-

 Peel strength to pipe surface-

 Lap shear strength-

 Thermal aging-

 conductivity resistance-

Cathodic disbonment-