دوره آموزشی خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرها

شروع ثبت نام دوره آموزشی خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرها در تاریخ 29 مهر 1399 با اعطای گواهینامه معتبر مرکز آموزشی سازمان ملی استاندارد ( امتیاز شرکت در دوره در امتیازات مدیران کنترل کیفی محاسبه می شود) زمان برگزاری : سه شنبه  29 مهر 1399 از ساعت 8:30  تا 16 (دوره به صورت مجازی…

شروع ثبت نام دوره آموزشی خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرها در تاریخ 29 بهمن 1398

شروع ثبت نام دوره آموزشی خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرها در تاریخ 29 بهمن 1398 با اعطای گواهینامه معتبر مرکز آموزشی سازمان ملی استاندارد ( امتیاز شرکت در دوره در امتیازات مدیران کنترل کیفی محاسبه می شود) زمان برگزاری : شنبه  29 بهمن  1398 از ساعت 8:30  تا 16 (همراه با پذیرایی و ناهار)…