شروع ثبت نام تخریب پلیمرها در حین فرآیند و کاربرد و تاثیر آن بر خواص و طول عمر در تاریخ 10 اسفند 1398

شروع ثبت نام تخریب پلیمرها در حین فرآیند و کاربرد و تاثیر آن بر خواص و طول عمر در تاریخ 10 اسفند 1398 با اعطای گواهینامه معتبر مرکز آموزشی سازمان ملی استاندارد ( امتیاز شرکت در دوره در امتیازات مدیران کنترل کیفی محاسبه می شود) زمان برگزاری : شنبه 10 اسفند 1398 از ساعت 8:30 …

شروع ثبت نام دوره آموزشی خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرها در تاریخ 29 بهمن 1398

شروع ثبت نام دوره آموزشی خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژیکی پلیمرها در تاریخ 29 بهمن 1398 با اعطای گواهینامه معتبر مرکز آموزشی سازمان ملی استاندارد ( امتیاز شرکت در دوره در امتیازات مدیران کنترل کیفی محاسبه می شود) زمان برگزاری : شنبه  29 بهمن  1398 از ساعت 8:30  تا 16 (همراه با پذیرایی و ناهار)…

شروع ثبت نام دوره آموزشی عوامل موثر موادی و فرآیندی بر کیفیت لوله های پلی اتیلن در تاریخ 21 دی ماه 1398

شروع ثبت نام دوره آموزشی عوامل موثر موادی و فرآیندی بر کیفیت لوله های پلی اتیلن در تاریخ 21 دی ماه 1398

با اعطای گواهینامه معتبر مرکز آموزشی سازمان ملی استاندارد

( امتیاز شرکت در دوره در امتیازات مدیران کنترل کیفی محاسبه می شود)