آزمایشگاه همکار نمونه استاندارد

کسب عنوان آزمایشگاه همکار نمونه استاندارد استان تهران

در مراسمی که در تاریخ دهم آذر ماه سال 1398 در مرکز همایشهای بین المللی هتل بزرگ ارم برگزار شد، آزمایشگاه “آزمون دانا پلاستیک” موفق به کسب عنوان پرافتخار” آزمایشگاه همکار نمونه استاندارد استان تهران” شد.