بازرسی لوله‌های گاز

بازرسی از ورق‌های ژئوممبرین استان سمنان

بازرسی شرکت آزمون داناپلاستیک

بازرسی از لوله‌های پلی‌اتیلن پروژه گازرسانی منطقه ۹ 

شرکت آزمون داناپلاستیک؛ با ارائه خدمات بازرسی و آزمایشگاهی ویژه در حوزه لوله‌های پلی‌اتیلن گاز ، یکی از قوی‌ترین آزمایشگاه‌های سطح کشور است. که تمامی تست‌های مربوط به لوله های آبرسانی را پوشش می‌دهد.

همچنین دارای تایید صلاحیت بازرسی کشوری و استان تهران است.

بازرسی لوله گاز
لوله های گاز
بازرسی
بازرسی