ردکردن این

آزمون‌ دانا پلاستیک، شرکت سهامی خاص، تاسیس ۱۳۸۸ تهران 

مدیرعامل دکتر قدرت‌اله هاشمی مطلق، دکتری مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر سال ۲۰۰۸ دانشگاه مک‌مستر کانادا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

زمینه فعالیت و امکانات آزمایشگاه آزمون داناپلاستیک

مشتریان آزمون‌داناپلاستیک

اطلاع رسانی
بازرسی از ورق‌های ژئوممبرین استان سمنان

بازرسی لوله‌های گاز

بازرسی شرکت آزمون داناپلاستیک بازرسی از لوله‌های پلی‌اتیلن پروژه گازرسانی منطقه ۹  شرکت آزمون داناپلاستیک؛

محصولات