ردکردن این

زمینه فعالیت و امکانات آزمایشگاه آزمون داناپلاستیک

مشتریان آزمون‌داناپلاستیک

اطلاع رسانی
آزمون کشش

استحکام کششی

آزمون کششی برای تعیین استحکام و مقایسه استحکام بین نمونه‌های پلیمری خاص بکار می‌رود. که نمونه توسط دو گیره، که یکی ثابت و دیگری متحرک است، مورد کشش قرار می‌گیرد.

محصولات